Dyrektor

mgr Dorota Dyluś-Beśka

Kierownik

Genowefa Worek

PRACOWNICY PRZYCHODNI i ODDZIAŁU DZIENNEGO
Marek Łabudziński Dorota Dyluś-Beśka
Certyfikowany specjalista terapii uzależnień,
psychoterapeuta, superwizor
dyrektor Centrum Psychologii
Zdrowia Dormed
Marek Łabudziński Genowefa Worek
Certyfikowany instruktor terapii uzaleznień
kierownik Centrum Psychologii Zdrowia Dormed
Kamil Ruciński Kamil Ruciński
Lekarz specjalista psychiatra
Marek Łabudziński Marek Łabudziński
Psycholog - Specjalista Terapii Uzależnień
Arkadiusz Uznański
Lekarz psychiatra
Gabriela Cieślik
Terapeuta środowiskowy
Krzysztof Gibała
Lekarz psychiatra
Izabela Zając Izabela Mikulska
Specjalista terapii uzależnień - psycholog
Barbara Mołotkiewicz-Kłyś
Lekarz psychiatra
Justyna Chrobak Justyna Chrobak
Specjalista Terapii Uzależnień-Pedagog
Ilona Sipior-Syposz
Specjalista terapii uzależnień
Łukasz Wąsowicz
Psycholog
Aleksandra Satora Aleksandra Satora
Pedagog specjalny
Alicja Uchmanowicz Alicja Uchmanowicz
Psycholog klicziczny
Agata Jazienicka Agata Jazienicka
Instruktor terapii uzależnień
Monika Worek Monika Worek
Statystyk medyczny
Marianna Artwik Marianna Artwik
Pracownik socjalny
Lucyna Ciastoń Lucyna Ciastoń
Specjalista Terapii Uzależnień - Pedagog
Lesław Nalepa Lesław Nalepa
Instruktor terapii
Edyta Krajczyk Edyta Krajczyk
Statystyk medyczny
Iwona Wolak Iwona Wolak
Pedagog
Iwona Wolak Paulina Kube
Specjalista terapii uzależnień

W leczeniu naszych pacjentów stosujemy metody psychoterapeutyczne oparte na psycho-bio-społecznym modelu uzależnienia od alkoholu i zawartej w nim koncepcji psychologicznych mechanizmów uzależnienia.

Wszyscy nasi terapeuci to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Uczymy się różnych metod terapeutycznych, rozwijamy swoje umiejętności, aby skuteczniej pomagać naszym pacjentom.