Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

NOWE USŁUGI W CPZ DORMED Informujemy w ramach CPZ Dormed działa nowa komórka organizacyjna- PORADNIA PSYCHOLOGICZNA -PEDAGOGICZNA Poradnia posiada uprawnienia do wydawania wszelkiego typu zaświadczenia, opinii i orzeczeń ! Jest to poradnia psychologiczno-pedagogiczna niepubliczna, której działalność nie jest finansowana przez NFZ i wykracza poza świadczenia kontraktowane w innych komórkach CPZ…