Pacjenci z Dziennego Oddziału Psychiatrycznego na 15-leciu ŚDS

Dziś Pacjenci Dziennego Oddziału Psychiatrycznego uczestniczyli w uroczystym Jubileuszu 15-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie. ŚDS w Nysie jest domem dziennego pobytu  przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi tj. upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym, a także lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne sprzężone zaburzenia,…

Terapia zajęciowa- aktywizacja pacjenta

Terapia zajęciowa to rodzaj psychofizycznej rehabilitacji pacjenta, polegającej na angażowaniu go w różne aktywności. Podczas zajęć podejmowane są ćwiczenia, które działają zarówno na sprawność fizyczną pacjenta, jak i jego samopoczucie, rozrywkę i rozwój intelektualny. Terapia zajęciowa to również sposób na integrację pacjenta z otoczeniem, tzn. poprawia zdolności interpersonalne, czyli umiejętność…