Mózg nie słyszy słowa „nie”

„Nie biegaj” „Nie krzycz” „Nie rób tak” „Nie ruszaj tego”… „Każdy rodzic użył tych zdań dziesiątki razy. A ile razy okazały się skuteczne? Pewnie niewiele… Czasami próbujemy powtarzać te zdania kilkukrotnie, a dziecko – na złość? – dalej kontynuuje swoje niewłaściwe zachowanie. Dlaczego tak się dzieje? 🤔 Mózg nie słyszy…

Sygnały #4 projekcja

Projekcja to mechanizm obronny, który polega na przypisywaniu innym własnych niepożądanych uczuć, poglądów, zachowań lub cech najczęściej negatywnych. Przyczyną jest większa dostępność tych uczuć, poglądów, zachowań i cech u osoby, która je posiada a tym samym łatwiejsze podciąganie pod daną kategorię. #projekcja