Wolny temat

Ogłoszenia o pracę: psycholog, psychoterapeuta oraz specjalista psychoterapii uzależnień

Do pracy stacjonarnej w Centrum Psychologii Zdrowia Dormed w Nysie zatrudnimy psychologa i psychoterapeutę pracujących z osobami dorosłymi oraz specjalistę psychoterapii uzależnień. NASZE OCZEKIWANIA: Psycholog: min. 2 lata doświadczenia pracy z osobami dorosłymi Psychoterapeuta oraz specjalista psychoterapii uzależnień: z lub w trakcie certyfikacji (po ukończonym 2. roku szkolenia) OFERUJEMY: Umowa…

Wiersz pacjentki na zakończenie terapii na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym

Z wielką przyjemnością dzielimy się wierszem, który napisała pacjentka Dziennego Oddziału Psychiatrycznego na zakończenie swojej terapii. Przeczytajcie: „Dziś Odjeżdża Pociąg” Kiedy czasem się zagubisz Życzę Ci kolego Abyś znalazł drogę Na ulicę Czarnieckiego. Odkryj Dormed w Nysie Kiedy czujesz się w kryzysie. Co się tam dzieje? Opiszę może swoje dzieje.…

Terapeuta to nie rola. To raczej tożsamość. O pracy z młodzieżą z problemem uzależnienia mówi Marek Łabudziński

Mój superwizor zadał mi kiedyś takie pytanie: jak to się dzieje, że ja się nie wypalam w tym zawodzie, pracując tyle lat w jednym obszarze, w tych uzależnieniach? I jak się zacząłem zastanawiać nad tym, to sobie pomyślałem, że mnie naprawdę te dzieciaki interesują.  Ja naprawdę jestem tak osobiście ciekawy, dlaczego oni mają tak, jak mają. 

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie prowadzi szereg działań na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie gminy Nysa. Do jednych z tych działań należy realizacja zadania pn. „Zapewnienie Funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w…

“Dzikiej Dziewczynce należy się głęboki szacunek” – o koncepcji i znaczeniu Wewnętrznego Dziecka 

Jesteś rodzicem — niezależnie od tego, czy masz dzieci, czy nie. Bez względu na wiek każdy z nas ma w sobie bowiem Wewnętrzne Dziecko. Uosabia ono wszystko, co związane jest z wrażliwością, energią, witalnością, spontanicznością, radością życia i elastycznością. Przybliżamy koncepcję Wewnętrznego Dziecka i sprawdzamy, jak mądrze o nie zadbać.