Czy to już pora na terapię par? Czego możecie spodziewać się w gabinecie terapeuty?

Czy to już pora na terapię par? Czego możecie spodziewać się w gabinecie terapeuty?

W każdym, nawet bardzo dobrym, związku mogą pojawiać się większe lub mniejsze kryzysy. Często udaje się rozwiązać je samodzielnie — poprzez rozmowę i zaangażowanie partnerów. Kiedy jednak nieporozumienia, wzajemna niechęć i trudności narastają, a jakość wspólnego życia się obniża, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy psychoterapeuty par. Pomoże on partnerom zrozumieć, co dzieje się w ich relacji i wprowadzić potrzebne zmiany.

terapia parCzym jest terapia par?

Psychoterapia jest metodą leczenia i wspierania rozwoju i może być stosowana także w odniesieniu do pary. Ma wtedy formę spotkań terapeuty (lub dwóch terapeutów) z obojgiem partnerów. Celem tej współpracy jest wspólne zrozumienie źródeł i istoty kryzysu w relacji, przywrócenie harmonii w związku, poprawa jakości komunikacji i wsparcie w znalezieniu akceptowalnych dla obu partnerów rozwiązań dotyczących dalszego funkcjonowania pary. W sytuacji gdy partnerzy podejmą decyzję o rozstaniu, psychoterapeuta pomaga przejść przez ten proces w sposób jak najmniej niszczący dla obu stron i dla dzieci, jeśli są.

Terapia par — kto może z niej skorzystać?

Terapia par jest formą pomocy, z której skorzystać mogą zarówno osoby pozostające w związkach formalnych, jak i nieformalnych, hetero- i homoseksualnych. Podczas pierwszych konsultacji terapeuta rozeznaje, czy para spełnia odpowiednie warunki do podjęcia terapii. Istnieją bowiem przeciwwskazania, np.: głębokie zaburzenia emocjonalne lub psychiczne u jednego czy u obojga partnerów, pozostawanie w innym związku i brak motywacji do jego zakończenia, stosowanie przemocy. W takiej sytuacji terapeuta kieruje do odpowiednich specjalistów (np. psychiatry, psychoterapeuty uzależnień, interwenta kryzysowego) lub zaleca terapię indywidualną.

Czy to już pora na terapię pary?

Terapia pary to rozwiązanie, po które warto sięgnąć, gdy partnerzy nie radzą sobie samodzielnie z trudnościami, jakie pojawiają się w ich relacji. Wskazaniem mogą być m.in.:

 • problemy z komunikacją uczuć i potrzeb w parze
 • oddalenie się od siebie partnerów, poczucie samotności w związku
 • nadmierna zazdrość, ograniczanie wolności partnera
 • dopuszczenie się zdrady przez jednego lub obu partnerów
 • nadopiekuńczość przejawiana przez jednego z partnerów
 • brak satysfakcji z życia seksualnego
 • zależność emocjonalna pomiędzy partnerami
 • chroniczny lub narastający konflikt w parze
 • doświadczenie traumy
 • problemy związane z wychowaniem dzieci
 • chęć poprawy jakości wzajemnych relacji.

Jeśli partnerzy nie mają pewności, czy potrzebna jest im terapia pary, zapraszamy na konsultację wstępną z terapeutą, który odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości.

Jak wygląda terapia par?

Na pierwszych wizytach terapeuta rozeznaje sytuacje, by zrozumieć, co aktualnie dzieje się w związku: w jaki sposób partnerzy funkcjonują, jakie trudności przeżywają, jakie uczucia im towarzyszą, a także jaka jest historia ich relacji. Dzięki temu będzie mógł dokonać wyboru metod i rozwiązań, które sprawdzą się najlepiej w przypadku konkretnego związku. Istotnym elementem początkowego etapu jest poznanie oczekiwań partnerów wobec procesu psychoterapeutycznego i ustalenie wspólnego celu terapii

Następnie terapeuta przedstawia możliwości dalszego działania i tego, co będzie działo się w ramach kolejnych spotkań. Podczas nich partnerzy rozmawiają o swoich trudnościach i dzielą się swoimi emocjami. Rolą terapeuty nie jest osądzanie czy trzymanie którejś ze stron. Jego zadaniem jest tworzenie przestrzeni bezpieczeństwa i wsparcia dla każdego z partnerów, pomoc w utrzymaniu konstruktywnego kierunku rozmów i we wdrażaniu przydatnych w rozwiązywaniu problemów narzędzi. Terapeuta nie daje przy tym gotowych recept, a towarzyszy parze we wspólnym szukaniu i wprowadzaniu w życie pomysłów, które służą ich relacji. 

Jakie korzyści daje terapia pary?

Dzięki terapii para może nauczyć się kilku przydatnych umiejętności, dzięki którym partnerzy, zamiast walczyć ze sobą, uczą się walczyć z problemem, jaki mają. W konsekwencji jakość ich wspólnego życia ulega poprawie. Korzyściami są:

 • lepsze rozumienie siebie i partnera — każda z osób uczy się lepiej rozumieć swoje emocje oraz to, jak jej reakcje wpływają na partnera
 • zmiana spojrzenia na związek — partnerzy widzą swój związek bardziej obiektywnie, uczą się podchodzić do siebie bez wzajemnego oskarżania i obwiniania
 • poprawa jakości komunikacji — partnerzy uczą się uważnie słuchać siebie nawzajem i wyrażać emocje oraz potrzeby tak, by zwiększyć swoje szanse na zrozumienie i zmniejszyć ryzyko konfliktu
 • zmiana sposobu zachowania partnerów wobec siebie — partnerzy modyfikują dysfunkcyjne i raniące zachowania, uczą się takich sposobów reagowania, które bardziej służą ich relacji
 • wzmacnianie zasobów związku — partnerzy uczą się dostrzegać to, co jest mocną stroną każdej z osób i ich relacji, a także doceniać obszary, w których funkcjonują w sposób satysfakcjonujący
 • przestrzeń do zastanowienia się nad przyszłością związku — terapia daje partnerom możliwość wspólnego rozważania tego, w jaki sposób być ze sobą dalej, a czasem — czy być ze sobą dalej w ogóle.

Skuteczność terapii par

Spotkania będą najskuteczniejsze, gdy obie osoby mają motywację do rozwiązania problemu i poprawy jakości związku. Dlatego w trakcie procesu terapeutycznego warto być otwartym na zmiany oraz szczerym wobec partnera i terapeuty, tj. mówić także o tym, co trudne i bolesne. Terapia par może pomóc przezwyciężyć trudności, choć trzeba mieć świadomość, że nie zawsze chroni przed zakończeniem związku. Zdarza się bowiem, że to rozstanie okaże się najlepszym dostępnym rozwiązaniem.

Jak nie ma jednego rezultatu terapii par, tak nie ma też jednej odpowiedzi na pytanie o to, ile trwa terapia pary. Zależy to od wielu czynników: problemu, z jakim zmaga się para, nasilenia trudności, czasu trwania kryzysu, stopnia zaangażowania partnerów. Szacowaną długość podaje terapeuta podczas jednego z pierwszych spotkań. Ustala także wtedy częstotliwość sesji. Zwykle odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie i trwają 50 do 90 minut (zależnie od stylu pracy psychoterapeuty i umowy z parą).