Droga do zmiany

Droga do zmiany

Droga do zmiany

Centrum Psychologii Zdrowia Dormed realizuje zadanie publiczne-program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin – Droga do zmiany.

W ramach programu oferujemy kompleksową pomoc psychologiczną i psychoterapię osobom uzależnionym od hazardu i ich rodzinom.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.