Dzienny Oddział Psychiatryczny

Dzienny Oddział Psychiatryczny

Dzienny Oddział Psychiatryczny w CPZ Dormed w Nysie funkcjonuje od lipca 2018 r.

Jest to Oddział koedukacyjny, który dysponuje 10 miejscami dla osób powyżej 18 roku życia nie wymagających leczenia w trybie całodobowym tylko w warunkach opieki dziennej z następującymi chorobami i zaburzeniami psychicznymi(F00-F99 z wyłączeniem F10-F19 oraz F71-F79): psychozy, zaburzenia afektywne, zaburzenia na podłożu organicznym, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia osobowości.

Pacjenci kierowani są z lecznictwa ambulatoryjnego przez lekarzy PZP, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Pobyt na Dziennym Oddziale trwa 8 tygodni.

Program terapeutyczny oddziału obejmuje: farmakoterapię, społeczność terapeutyczną, psychoterapię indywidualną i grupową, terapię zajęciową, muzykoterapię, relaksację, zajęcia psychoedukacyjne, treningi procesów poznawczych, treningi inteligencji emocjonalnej, treningi umiejętności społecznych, trening asertywności, psychorysunek, zajęcia ruchowe / gimnastyka,spacery,wycieczki/zajęcia w terenie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.