Informacja dla Pacjentów

Informacja dla Pacjentów

Szanowni Pacjenci CPZ Dormed

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 roku jest możliwość realizacji świadczeń bezpośrednio w placówce. 

Zachęcamy jednak do załatwiania wszystkich możliwych spraw – t.j. rejestracja na wizyty, zaświadczenia, pobieranie kopii dokumentacji medycznej, porada receptowa z lekarzem – w formie zdalnej.

Nadal istnieje możliwość realizacji wszystkich świadczeń lekarskich, psychologicznych , psychoterapeutycznych za pomocą systemów teleinformatycznych.

Od 8 czerwca bieżącego roku wznawiamy również działalność oddziałów dziennych -Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień oraz Dziennego Oddziału Psychiatrycznego.

Przy wejściu do placówki jak również w  budynku obowiązują procedury bezpieczeństwa, bardzo proszę o stosowanie się do procedur i zaleceń personelu placówki.

Procedura wejścia do budynku:

-proszę wypełnić i podpisać ankietę epidemiologiczną- do pobrania poniżej

-proszę podpisać oświadczenie- do pobrania poniżej

-proszę zdezynfekować dłonie

-pomiar temperatury

-przy wejściu do budynku konieczna jest maseczka ochronna.

Pliki do pobrania:

Zapraszamy!