Kiedy warto skonsultować się z psychologiem dziecięcym i z jakich form wsparcia można skorzystać w Dormedzie?

Kiedy warto skonsultować się z psychologiem dziecięcym i z jakich form wsparcia można skorzystać w Dormedzie?

Kiedy warto skonsultować się z psychologiem dziecięcym i z jakich form wsparcia można skorzystać w Dormedzie?

Współczesne wyzwania, przed którymi stają dzieci, mogą być niezwykle złożone. Kiedy zauważamy u naszego dziecka niepokojące zmiany w zachowaniu, nastroju lub emocjonalności dziecka, trudności w relacjach społecznych czy niewyjaśnione problemy somatyczne, warto rozważyć konsultację z psychologiem dziecięcym.

Nasi specjaliści pomogą Ci zrozumieć źródło problemów i opracować odpowiednie strategie wsparcia, a także wdrożyć terapię, aby dziecko mogło odzyskać zdrowie psychiczne i wrócić na ścieżkę harmonijnego rozwoju.

Kiedy warto zgłosić się do psychologa dziecięcego?

Z porady psychologa dziecięcego lub młodzieżowego, skorzystać warto zawsze, gdy rodzica martwi zachowanie dziecka, pragnie wspierać jego rozwój lub poszukuje wsparcia lub większej wiedzy na temat rodzicielstwa.

W szczególności, gdy:

 • Nastrój dziecka się zmienił: często jest smutne, zirytowane, ma napady złości
 • Ma trudności w relacjach z rówieśnikami, czuje się osamotnione, jest bardzo nieśmiałe i wycofane.
 • Obniżyła się jego zdolność koncentracji, ma kłopoty w nauce
 • Obawia się bycia bez rodziców, odmawia chodzenia do przedszkola/szkoły lub ma inne silne lęki, które utrudniają mu życie
 • Nie radzi sobie z regulowaniem trudnych emocji
 • Nadużywa telefonu, komputera, tabletu lub w szkodliwy sposób stosuje środki psychoaktywne
 • W domu dochodzi do licznych konfliktów z udziałem dzieci
 • Samookalecza się, ma myśli samobójcze lub podjęło próbę samobójczą – niezwłocznie
 • Dziecku trudno jest pogodzić się ze śmiercią bliskiej osoby, rozwodem rodziców, przeprowadzką do innego miejsca czy doświadczeniem  przemocy
 • Występują objawy somatyczne, których nie można wytłumaczyć powodami medycznymi.

Jakiego wsparcia udzielamy rodzicom i dzieciom w Centrum Psychologii Zdrowia Dormed?

Pomagamy dzieciom i młodzieży borykającym się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi (niewymagającymi interwencji psychiatry). Pomocy udziela wykwalifikowany i doświadczony w pracy z dziećmi i rodzicami zespół: psychologowie, psychotraumatolog, psychoterapeuci, specjaliści psychoterapii uzależnień oraz terapeuci środowiskowi.
Wizyty są bezpłatne (finansowane przez NFZ) lub płatne (z krótszym terminem oczekiwania).

Usługi bezpłatne, finansowane przez NFZ w Poradni Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

W działającej u nas Poradni Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży wizyty są bezpłatne, dostępne bez skierowania.
W poradni można skorzystać z usług takich jak:

Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia

Nasi specjaliści udzielają porad psychologicznych diagnostycznych, poradnictwa psychologicznego oraz konsultacji dla rodziców. Prowadzą także sesje psychoterapii indywidualne oraz sesje psychoterapii rodzinnej ukierunkowane na rozwiązanie problemu, z jakim zgłasza się pacjent/rodzina.

Aby zalecić najskuteczniejszą formę wsparcia, współpracę rozpoczynamy od minimum trzech wizyt rozpoznawczych, których celem jest jak najlepsze zrozumienie sytuacji dziecka.

Na pierwszą konsultację zapraszamy rodziców bez dziecka. Psycholog dziecięcy przeprowadzi rozmowę, zadając pytania na temat historii życia dziecka, jego rozwoju oraz napotykanych trudności. Następne wizyty obejmują spotkania psychologa z dzieckiem w przyjaznej, bezpiecznej i akceptującej atmosferze. Cykl wizyt diagnostycznych kończy się spotkaniem z rodzicami, na którym psycholog przedstawia swoje obserwacje i rozwiązania dotyczące dalszego wsparcia dziecka. Wspólnie z rodzicami ustalany jest rodzaj i czas trwania dalszej współpracy.

Wizyty i porad w domu/środowisku pacjenta

Wchodząc w środowisko domowe dziecka, terapeuta środowiskowy prowadzi konsultacje rodzinne, udziela wsparcia dzieciom i ich rodzinom. Prowadzi także edukację rodziców, której celem jest rozwój ich umiejętności dobrego kontaktu z dzieckiem.  Edukuje on też dzieci w kompetencjach społecznych, głównie starając się poprawić relacje z bliskimi i rówieśnikami, wzmacniając jego zasoby i oparcie w środowisku. Modeluje zachowania dzieci, by zredukować te niepożądane, a wprowadzać te akceptowane społecznie. Prowadzi szeroko rozumianą profilaktykę w celu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka.

Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Głównym założeniem grup jest rozwijanie różnych umiejętności społeczno-emocjonalnych. W kontakcie z prowadzącymi, psychologami dziecięcymi, dzieci zdobywają kompetencje rozpoznawania, rozumienia i regulowania emocji, a także kompetencje społeczne i komunikacyjne. Ponadto grupa sama w sobie działa wspierająco – uczestnicy korzystają z kontaktu z innymi, wzmacniają się wzajemnie.

Nabory do grup uruchamiane są cyklicznie. Aby skorzystać z udziału, trzeba być naszym pacjentem. Zwykle nasi psychologowie zachęcają do uczestnictwa osoby, u których widzą, że grupa mogłaby być dla nich pomocna. Ostateczna decyzja o udziale w grupie, należy do dziecka.

 

Usługi płatne w gabinecie Dormed Premium

W działającym u nas gabinecie prywatnym Dormed Premium dzieci i rodzice mogą skorzystać z wizyt płatnych, na które termin oczekiwania jest znacznie krótszy. W Dormed Premium pracują doświadczeni psychologowie dziecięcy i psychoterapeuci rodzinni.
Zakres usług:
 • porady psychologiczne diagnostyczne
 • poradnictwo psychologiczne oraz konsultacje dla rodziców
 • sesje psychoterapii indywidualnej
 • sesje psychoterapii rodzinnej
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://dormedpremium.pl/
W Centrum Psychologii Zdrowia Dormed realizujemy Standardy Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem. Dokument dostępny jest tutaj.