Koronawirus vs organizacja pracy w CPZ Dormed

Koronawirus vs organizacja pracy w CPZ Dormed

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją w kraju, CPZ Dormed zgodnie z zaleceniami Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i obowiązującymi obecnie przepisami wprowadziło istotne zmiany dotyczące przyjmowania pacjentów placówki:

Czasowo została zwieszona działalność dwóch oddziałów dziennych -Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień oraz Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dorosłych (pacjenci oddziału uzyskali stosowną pomoc , są pod opieką terapeutów i lekarzy prowadzących)

Czasowo zostały zawieszone również grupy terapeutyczne– pacjenci będą realizowali dalsze elementy różnych form psychoterapii i pomocy psychologicznej w kontakcie indywidualnym z terapeutą prowadzącym

-Pacjenci mają dostęp do całej gamy świadczeń zarówno tych realizowanych przez lekarzy psychiatrów jak również psychologów , psychoterapeutów, terapeutów uzależnień

-Wszystkie świadczenia lekarskie , psychologiczne i terapeutyczne aktualnie odbywają się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych

-Realizujemy wszystkie bieżące  zadania centrum związane z obsługą pacjenta w formie zdalnej

-Działają na bieżąco trzy linie telefoniczne  obsługujące pacjentów:

77/427 10 85

882 096 660

728 814 379

-Zostały uruchomione dodatkowe linie telefoniczne służące bezpośredniemu kontaktowi lekarzy i terapeutów z pacjentami (znaczna część tych numerów ma wyłączoną identyfikację numeru)

O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Mamy nadzieję , że wprowadzone modyfikacje ułatwią Państwu dalsze bezpieczne korzystanie z usług CPZ Dormed.