Mieszkanie chronione dla osób dotkniętych przemocą

Mieszkanie chronione dla osób dotkniętych przemocą

Mieszkanie chronione na terenie miasta Nysa

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje,  że w ramach zadania „Dostosowanie istniejącej infrastruktury w gminie Nysa do potrzeb osób dotkniętych przemocą” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY                                 W RODZINIE” edycja 2020 zostało utworzone mieszkanie chronione. Mieszkanie chronione                o powierzchni 120 m2, składa się  z czterech osobnych pokoi ( I – 26 m2,   II –19 m2, III – 19 m2, IV- 15 m2), dwóch łazienek z WC, wspólnego przedpokoju oraz wspólnej kuchni  ze spiżarnią. Średni metraż przypadający  na 1 osobę to 18 m2.  Mieszkanie przeznaczone  jest dla rodzin/ osób zagrożonych bądź dotkniętych przemocą, zamieszkujących na terenie gminy Nysa. Maksymalna ilość osób, która będzie zamieszkiwać mieszkanie chronione to 7 os.