O nas

logoW 2000 roku przez obecnego dyrektora placówki został utworzony Specjalistyczny ZOZ Dormed, który od tego momentu zaczął funkcjonować jako instytucja samodzielna i niepubliczna wyodrębniając się i oddzielając w ramach restrukturyzacji służby zdrowia od publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nysie.

Już w tym okresie w leczeniu uzależnienia były stosowane przez personel poradni metody terapeutyczne. W tamtym czasie personel poradni stanowiły jedynie dwie osoby. Po odłączeniu się od struktur publicznego ZOZ placówka zaczęła się prężnie rozwijać. Stopniowo powstawały kolejne propozycje terapeutyczne dla pacjentów – nowe grupy, a także rozrastał się personel pracujący w poradni.

W 2010 roku ZOZ Dormed w znacznym stopniu rozszerzył swoją działalność o usługi psychiatryczne i psychoterapeutyczne. W ramach kontraktu z NFZ zaczęły funkcjonować Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Zespół Leczenia Środowiskowego.

W lipcu 2013 roku firma zmieniła nazwę na Centrum Psychologii Zdrowia Dormed, a także adres siedziby.

Obecnie CPZ Dormed dysponuje nowoczesnym, dobrze wyposażonym,klimatyzowanym budynkiem z licznymi salami do terapii indywidualnej i grupowej, a także wysoko wykwalifikowaną, o szerokich specjalnościach kadrą medyczną i terapeutyczną.

Budynek posiada własny obszerny parking, znajduje się w cichej i dyskretnej lokalizacji, jest także przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych.

Centrum Psychologii Zdrowia Dormed jest podmiotem świadczącym usługi medyczne, w skład którego wchodzą:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Zespół Leczenia Środowiskowego
 • Poradnia Terapii Uzależnień w Nysie
 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnień w Nysie
 • Poradnia Terapii Uzależnień w Grodkowie
 • Poradnia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży

Placówka zajmuje się:

 • leczeniem psychiatrycznym (diagnoza, konsultacje, leczenie nerwic, depresji i innych zaburzeń)
 • psychoterapią różnych zaburzeń i trudności (zaburzenia lękowe, depresja, kryzysy osobiste, konflikty małżeńskie itp.)
 • leczeniem osób uzależnionych od różnych substancji chemicznych (alkohol, leki, narkotyki)
 • leczeniem zaburzeń adaptacyjnych u osób współuzależnionych
 • leczeniem uzależnień behawioralnych(bulimia,hazard,uzależnienie od internetu,komputera itp)
 • psychoterapią Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)
 • leczeniem uzależnień behawioralnych (bulimia, hazard, uzależnienie od internetu, komputera itp)
 • leczeniem psychologicznym, psychoterapeutycznym, psychiatrycznym w domu pacjenta
 • diagnostyką psychologiczną

LECZENIE W CENTRUM PSYCHOLOGII ZDROWIA DORMED JEST BEZPŁATNE.

Koszty leczenia pokrywane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie zawieranych kontraktów z NFZ.
Świadczymy również usługi płatne (typy usług, które nie podlegają finansowaniu przez NFZ lub na życzenie klienta)

W Centrum Psychologii Zdrowia wprowadziliśmy i stosujemy standardy ochrony dzieci, więcej informacji tutaj.