Poradnia Opieki Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Komórka organizacyjna CPZ DORMED, która powstała 1 kwietnia 2020 roku. Jej pełna nazwa to Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I poziom referencyjny.

W nowo powstałej poradni najmłodsi pacjenci czyli dzieci i młodzież mogą otrzymać opiekę wykwalifikowanej kadry: psychologów, terapeutów środowiskowych, psychoterapeutów. Tutaj pomagamy dzieciom i młodzieży , którzy borykają się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, ale nie wymagają interwencji psychiatry.

Otrzymają oni pomoc ekspercką bez skierowania, blisko miejsca zamieszkania. W ramach oferowanej pomocy istnieje również możliwość realizacji świadczeń z zakresu pomocy psychologicznej w domu pacjenta.

W poradni mogą też kontynuować swoją terapię pacjenci, którzy opuścili szpital, oddział dzienny i potrzebują dalszej pomocy psychologicznej, psychoterapii.

W ramach komórki będą realizowane bezpłatne- finansowane przez NFZ – świadczenia z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny lub opiekunów prawnych.

Zakres udzielanych świadczeń:

– porada psychologiczna diagnostyczna

– porada psychologiczna

– sesja psychoterapii indywidualnej

– sesja psychoterapii rodzinnej

-wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Rozpoznania kwalifikujące się do realizacji w ramach ośrodka opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży- I poziom referencyjny:

(F00-F09) Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi

(F20-F29) Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii [schizotypowe] i urojeniowe

(F30-F39) Zaburzenia nastroju [afektywne]

(F40-F48) Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

(F50-F59) Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

(F60-F69) Zaburzenia osobowości

F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe

(F90-F98) Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

Świadczeń udzielają doświadczeni w pracy z dziećmi psycholodzy, psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi.