PZP

Poradnia zdrowia psychicznego

umysl3Centrum Psychologii Zdrowia DORMED zajmuje się leczeniem różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego, jak i zaburzeń zachowania. Nasi specjaliści mają doświadczenie w leczeniu takich zaburzeń, jak:

  • Zaburzenia nastroju (depresja, mania)
  • Zaburzenia lękowe (w postaci fobii, lęk napadowy, lęk uogólniony)
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwica natręctw)
  • Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
  • Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
  • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
  • Zaburzenia snu
  • Zaburzenia osobowości
  • Zaburzenia psychiczne związane z wiekiem podeszłym

Naszą kadrę tworzą specjaliści psychiatrzy, psychologowie i psychoterapeuci. Stosujemy farmako- i psychoterapię dostosowaną indywidualnie do typu zaburzeń oraz osobowości. Prowadzimy psychoterapię indywidualna, psychoterapię grupowa, terapię rodzin oraz terapię małżeństw. Jeśli ktoś z Twoich bliskich cierpi na zaburzenia psychiczne lub Ty sam masz taki problem, zgłoś się do naszego Centrum, nasi specjaliści opracują dla Ciebie odpowiednią formę terapii.

Prowadzimy również działania psychoedukacyjne. Zdobyta w wyniku edukacji wiedza na temat choroby, zmniejsza lęk, poczucie winy i dezorganizację w codziennym funkcjonowaniu. W ramach psychoedukacji uczymy wczesnego rozpoznawania objawów zwiastujących nawrót choroby i radzenia sobie z nimi w razie ich wystąpienia.

Centrum Psychologii Zdrowia Dormed zatrudnia doświadczonych psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów, którzy udzielają profesjonalnej pomocy w formie:

Terapii indywidualnej – jest to forma pomocy psychologicznej polegająca na regularnych spotkaniach z psychologiem, psychoterapeutą. Jej celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych (np. Śmierć bliskiej osoby, rozpad małżeństwa) czy też leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego (np. nerwice, depresje).

Terapii grupowej – jest to forma pomocy psychologicznej polegająca na regularnych spotkaniach prowadzonych przez psychoterapeutę, proponowana grupie osób z podobnymi problemami lub schorzeniami.

Terapii rodzin – jest to terapia, w której bierze udział cała rodzina, ponieważ to ona tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziaływają. Oznacza to, że problemy jednego członka rodziny mają wpływ na wszystkich domowników, ale też cały system rodzinny może przyczyniać się do powstania problemu czy zaburzenia. Celem tej formy terapii jest przede wszystkim poprawa porozumiewania się w rodzinie.

Terapii par i małżeństw – ta forma terapii skierowana jest do par przeżywających kryzys i rosnące problemy w związku. Psychoterapeuta podczas terapii pomaga parze zrozumieć to co dzieje się w ich wzajemnej relacji, pomaga dotrzeć do źródła konfliktu oraz zdobyć umiejętności, które będą niezbędne do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Nie czekaj, zgłoś się na konsultację