Opina stażystki o CENTRUM PSYCHOLOGII ZDROWIA DORMED

Opina stażystki o CENTRUM PSYCHOLOGII ZDROWIA DORMED

Opina stażystki o CENTRUM PSYCHOLOGII ZDROWIA DORMED

Jestem absolwentką studiów na kierunku psychologia kliniczna. Odbyłam miesięczny staż w Centrum Psychologii Zdrowia Dormed w Nysie na stanowisku psycholog. Była to dla mnie bardzo dobra okazja, aby nabyć umiejętności praktycznych oraz doświadczenia, które jest niezbędne w wykonywaniu zawodu. Podczas stażu miałam okazję realizować wiele zadań, między innymi przeprowadzanie wywiadów psychologiczny z pacjentami, uczestniczenie jako obserwator w zajęciach terapii grupowej, a także samodzielnie prowadzenie zajęć w grupie terapeutycznej pod nadzorem terapeuty. Podczas stażu poznałam również różne formy i programy terapii jakie są prowadzone w placówce, a także miałam okazję uczestniczyć w zajęciach superwizyjnych. W Dormedzie panuje bardzo miła i życzliwa atmosfera, a terapeuci bardzo chętnie pomagali mi w realizowaniu zadań, użyczając mi bardzo cennych wskazówek. Podczas stażu zdobyłam bardzo cenną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Najcenniejsze natomiast jest dla mnie to, że miałam okazję na indywidualny kontakt z pacjentem oraz na samodzielne prowadzenie zajęć. Na zakończenie dostałam również opinię o odbytym stażu. Wszystkim studentom oraz absolwentom studiów psychologicznych oraz pokrewnych kierunków, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę, nabyć umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego serdecznie polecam odbycie stażu w Centrum Psychologii Zdrowia Dormed.

Karolina Szczerbińska