Pacjenci z Dziennego Oddziału Psychiatrycznego na 15-leciu ŚDS

Pacjenci z Dziennego Oddziału Psychiatrycznego na 15-leciu ŚDS

Dziś Pacjenci Dziennego Oddziału Psychiatrycznego uczestniczyli w uroczystym Jubileuszu 15-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie.

ŚDS w Nysie jest domem dziennego pobytu  przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi tj.

  1. upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym, a także lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne sprzężone zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
  2. przewlekle chorych psychicznie,
  3. wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Więcej informacji o działalności ŚDS znajdziecie Państwo na stronie internetowej : http://caritas.diecezja.opole.pl/index.php/50-formy-dziaania/srodowiskowy-dom-samopomocy-w-nysie

Jubileuszowa impreza miała miejsce w Nyskim Domu Kultury, ubarwiona była wspaniałymi pokazami tanecznymi uczestników ŚDS, którym towarzyszyli terapeuci. Nie zabrakło również występów zaprzyjaźnionej formacji tanecznej Wytwórni Działań Kreatywnych oraz Laury Kropinskiej. Po występach zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek. Jubilaci częstowali swych gości tortem, ciateczkami, kawą, soczkami jak również słonymi przekąskami i sałatkami.

Dziękujemy, że mogliśmy być dziś z Wami! ŻYCZYMY DALSZEJ OWOCNEJ I SATYSFAKCJONUJĄCEJ PRACY ☺

http://caritas.diecezja.opole.pl/index.php/50-formy-dziaania/srodowiskowy-dom-samopomocy-w-nysie