Staż

Centrum Psychologii Zdrowia Dormed ma w swojej ofercie dwa główne rodzaje zajęć stażowych:staz

  • staże dla studentów psychologii, pedagogiki,
  • staże kliniczne dla dla uczestników programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień-staże konieczne w realizacji procesu certyfikacji.

Centrum Psychologii Zdrowia Dormed posiada akredytację Dyrektora PARPA oraz KBPN na realizację staży klinicznych.

Staże są płatne, opłata naliczana jest na podstawie okresu realizacji stażu i jego zakresu tematycznego, dla uczestników programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień jest stała. Wszelkie informacje pod numerami telefonów CPZ Dormed.

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM i przebiegu stażu dla uczestników programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień dostępne tutaj: informacje_o_ośrodku_stażowym.

Organizator stażu: Centrum Psychologii Zdrowia Dormed
Kierownik stażu: Mgr Dorota Dyluś-Beśka
Telefon kontaktowy: 77/ 427 10 85, 882 096 660, 728 814 379