Poradnia Opieki Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży – co warto wiedzieć? [pytania i odpowiedzi]

Poradnia Opieki Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży – co warto wiedzieć? [pytania i odpowiedzi]

W marcu przyglądamy się tematowi samooceny i poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży, także w kontekście korzystania przez nich z mediów społecznościowych. Warto wiedzieć, że w Centrum Psychologii Zdrowia Dormed funkcjonuje Poradnia Opieki Psychologicznej Dla Dzieci i Dla Młodzieży, w której można skorzystać z pomocy, nie tylko w kontekście ww. problemu. Dziś przedstawiamy sposób działania poradni.

Najważniejsze informacje 

Dzieci i młodzież mogą skorzystać w Dormedzie z pomocy psychologów i terapeutów środowiskowych. Pomoc ta świadczona jest bezpłatnie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, skierowanie nie jest potrzebne. Nie ma dolnej granicy wieku dzieci, które mogą skorzystać ze świadczeń poradni, jest natomiast limit górny – to ukończony 21. rok życia (przy spełnieniu warunku kształcenia się w szkole ponadpodstawowej).

W jakich obszarach pomagamy?

Poradnia udziela pomocy w obszarach takich jak: zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia osobowości, nastroju, nerwicowe, rozwojowe, schizofrenia czy zespoły behawioralne.

Najczęściej rodzice zgłaszają się z problemami takimi jak: lęk, obniżony nastrój, niskie poczucie własnej wartości, zaburzona struktura rodziny, kompulsje, nadużywanie Internetu, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. 

Ważna jest tutaj także intuicja rodzica. W momencie gdy widzi on, że dziecko zachowuje się inaczej niż wcześniej lub po prostu coś go niepokoi, warto umówić się z psychologiem na konsultację.

W jaki sposób zgłosić się do poradni i jak wygląda pierwsza wizyta?

Pierwszym krokiem jest kontakt z rejestracją i umówienie wizyty z psychologiem. Podczas pierwszego spotkania z rodzicem i dzieckiem psycholog przeprowadza wywiad dotyczący rozwoju dziecka na poszczególnych etapach jego życia. Pojawiają się także pytania dotyczące struktury i funkcjonowania rodziny. 

Początkowy etap związany z rozpoznaniem problemu zwykle obejmuje trzy pierwsze spotkania. Są one typowo diagnostyczne, ich celem jest pozyskanie jak największej ilości informacji od rodzica lub prawnego opiekuna oraz od samego dziecka.

Czego dzieci i rodzice mogą spodziewać się po kolejnych wizytach?

Kolejnym etapem jest ustalenie celu terapeutycznego, omówienie czasu trwania terapii oraz ustalenie – ustnie lub pisemnie – kontraktu terapeutycznego. Jest to umowa, w której zawarte są wzajemne zobowiązania po stronie psychologa oraz dziecka i rodzica. – Duży nacisk kładziemy na to, by dzieci i rodzice czuli się komfortowo, a także rozumieli, na czym polega proces terapeutyczny. Istotne jest, by relacja była oparta na przewidywalności i poczuciu bezpieczeństwa. Ustalenie zasad terapeutycznych jest ważne np. w kontekście tajemnicy zawodowej psychologa. Dziecko powinno mieć jasność, co może psychologowi powiedzieć bez obawy, że zostanie to przekazane rodzicowi – wyjaśnia Magdalena Drozdowska, psycholog pracująca w poradni dla dzieci i młodzieży.

Czy rodzic uczestniczy w sesjach z psychologiem?

Wszystko zależy od wieku dziecka. W przypadku małych dzieci praca terapeutyczna w znacznym stopniu skupia się na rodzicu i wtedy uczestniczy on w sesjach. W przypadku młodzieży natomiast praca koncentruje się już na samym pacjencie, czyli na nastolatku. Współpraca z rodzicem jest jednak wciąż ważna. Rodzic może uczestniczyć w omówieniach na koniec sesji lub umówić się na rozmowę indywidualną z psychologiem. 

– Zdarzają się także sytuacje, gdy widzimy, że rodzic także ma różne swoje trudności czy przekonania, które silnie oddziałują na dziecko. W takich przypadkach motywujemy rodziców do ich przepracowania. Mogą to zrobić także w naszej Poradni Zdrowia Psychicznego. Wówczas efekty terapii pojawią się szybciej i z pewnością będą bardziej trwałe – mówi Magdalena Drozdowska.

Czy terapia odbywa się tylko w gabinecie psychologa?

W Dormedzie prowadzona jest także terapia środowiskowa. Polega ona na tym, że terapeuci środowiskowi udzielają wsparcia w domu lub w miejscu, w którym przebywa dziecko. Także wtedy obowiązuje tajemnica zawodowa, plan terapeutyczny i kontrakt.  Jest to korzystne w sytuacjach, gdy pacjenci mają trudności z dojazdem do Dormedu lub po prostu lepiej i pewniej czują się w domu. 

Polecamy także rozmowę o pracy psychologa dzieci i młodzieży z Magdaleną Drozdowską.

Wywiad pt. „Ważna jest dla mnie relacja oparta na zaufaniu” dostępny jest tutaj[link].

W razie dodatkowych pytań, wątpliwości lub chęci konsultacji z psychologiem dzieci i młodzieży zachęcamy do kontaktu z naszym działem rejestracji.