PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

header3

 

 

NOWE USŁUGI W CPZ DORMED!!!!

Od 1 września 2016 w ramach CPZ Dormed rozpocznie działalność nowa komórka organizacyjna-PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Będzie to specjalistyczna poradnia psychologiczna, której działalność nie jest finansowana przez NFZ i wykracza poza świadczenia kontraktowane w innych komórkach CPZ Dormed, świadcząca pełnopłatne usługi diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców.

Kierownikiem poradni będzie wieloletni (30 lat praktyki) praktyk w zakresie diagnozy, terapii dzieci i młodzieży, psycholog kliniczny Anna Szor-Bednarczuk.

Poradnia oferować będzie następujące formy diagnozy, terapii dla dzieci i młodzieży:

-Diagnoza trudności szkolnych oraz specyficznych trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

-Diagnoza i terapia trudności wychowawczych

-Praca z dzieckiem nadpobudliwym i zahamowanym

-Sporządzanie i wydawanie opinii dla szkół i innych instytucji dotyczących trudności w nauce, trudności wychowawczych, ogólnego funkcjonowania dziecka

-Treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów

-Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi

-Szkoleniowe rady pedagogiczne, spotkania z rodzicami w szkole i innych placówkach edukacyjnych

Rejestracja na wizyty: (77)427-10-85, 882-096-660, 728-814-379