Program profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii

Program profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii

Program profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii

Realizujemy zadania wynikające z programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nysa na rok 2015 finansowanych z środków gminnych.

W ramach programu są realizowane następujące zadania:

– grupa terapeutyczna dla osób eksperymentujących, nadużywających narkotyków
– porady indywidualne dla osób uzależnionych, eksperymentujących, nadużywających narkotyków
– grupa terapeutyczna dla rodziców, opiekunów i innych osób współuzależnionych
– maratony terapeutyczne dla młodzieży uzależnionej, zagrożonej uzależnieniem, osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych

Ciekawe zajęcia grupowe i indywidualne, inspirujące i pomagające w zmianie własnej sytuacji osobistej maratony terapeutyczne – ZAPRASZAMY!!!!!!!!!

Program przeznaczony jest dla mieszkańców miasta i gminy Nysa.

W celu uczestniczenia w programie należy umówić się na konsultację-kwalifikacja do programu, pod numerami telefonów 77/427 10 85, 882 096 660, 728 814 379 lub skontaktować się z terapeutą prowadzącym.