Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego na Dziennym Oddziale

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego na Dziennym Oddziale

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego na Dziennym Oddziale w Dormedzie.
 
DLA KOGO?
 
🔸Wsparcie kierujemy do osób, które przeżywają obniżony nastrój, stany lękowe, doświadczają trudnych sytuacji życiowych, zmagają się z problemem uzależnienia lub są w kryzysie.
 
🔸Z pomocy mogą skorzystać osoby powyżej 18. roku życia, które nie wymagają opieki całodobowej.
 
JAK WYGLĄDA TERAPIA?
🔸Terapia na oddziale opiera się na psychoterapii grupowej. Pracujemy w małych, bezpiecznych grupach, wsparcia udzielają kompleksowo specjaliści zdrowia psychicznego (lekarz, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta zajęciowy).
 
🔸Podczas terapii pacjent ma okazję lepiej zrozumieć siebie, rozpoznać swoje schematy funkcjonowania, które w negatywny sposób wpływają na jego życie i pracować nad tym, żeby korygować to, co mu nie służy.
 
🔸Program terapeutyczny oddziału obejmuje: farmakoterapię, społeczność terapeutyczną, psychoterapię indywidualną i grupową, terapię zajęciową, muzykoterapię, relaksację, zajęcia psychoedukacyjne, treningi procesów poznawczych, treningi inteligencji emocjonalnej, treningi umiejętności społecznych, trening asertywności, psychorysunek, zajęcia ruchowe (gimnastyka,spacery,wycieczki), zajęcia w terenie, praca z rodziną (w zależności od potrzeb i gotowości członków rodziny).
 
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
 
🔸Intensywność oddziaływań psychologicznych i terapeutycznych podczas terapii na Dziennym Oddziale jest duża. Terapia odbywa się przez 8 tygodni (40 dni roboczych), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00. Popołudniami pacjent wraca do domu.
 
🔸Koszty leczenia pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.
 
🔸W trakcie korzystania z opieki na oddziale pacjent jest cały czas pod opieką lekarza psychiatry, który wystawia L4 za czas pobytu na oddziale.
 
🔸Warunkiem przyjęcia na oddział jest skierowanie, które jest ważne przez 14 dni. Oznacza to, że w czasie 14 dni dana osoba powinna skontaktować się z rejestracją, by ustalić termin przyjęcia na oddział. Skierowanie na oddział może wypisać lekarz psychiatra (również w Dormedzie) lub lekarz rodzinny.
 
JAK SIĘ ZAPISAĆ?
 
Na terapię na Dziennym Oddziale można zapisać się kontaktując się z naszą rejestracją:
 
Centrum Psychologii Zdrowia Dormed
ul. Czarnieckiego 4A
48-303 Nysa
☎️ 77 427 10 85
☎️ 882 096 660
☎️ 728 814 379
📩 dormed.nysa@interia.pl
 
Godziny pracy rejestracji: poniedziałek-piątek, 8:00-20:00.