Trwa nabór na zajęcia dziennego oddziału psychiatrycznego

Trwa nabór na zajęcia dziennego oddziału psychiatrycznego

Uruchomiliśmy nabór na zajęcia dziennego oddziału psychiatrycznego. Do skorzystania z terapii zapraszamy osoby, które przeżywają obniżony nastrój, stany lękowe, doświadczają trudnych sytuacji życiowych lub są w kryzysie.
 
Terapia na oddziale opiera się na psychoterapii grupowej. Pracujemy w małych, bezpiecznych grupach, wsparcia udzielają kompleksowo specjaliści zdrowia psychicznego (lekarz, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta zajęciowy). Intensywność oddziaływań psychologicznych i terapeutycznych jest duża, pobyt trwa 8 tygodni, od poniedziałku do piątku, od rana do popołudnia.

 
Program terapeutyczny oddziału obejmuje: farmakoterapię, społeczność terapeutyczną, psychoterapię indywidualną i grupową, terapię zajęciową,muzykoterapię, relaksację, zajęcia psychoedukacyjne,treningi procesów poznawczych, treningi inteligencji emocjonalnej, treningi umiejętności społecznych, trening asertywności, psychorysunek, zajęcia ruchowe ( gimnastyka,spacery,wycieczki), zajęcia w terenie,p raca z rodziną (w zależności od potrzeb i gotowości członków rodziny).

Więcej informacji na temat tego, jak wygląda i przebiega terapia na oddziale dostępnych jest w tym artykule.

Przyjęcie na oddział odbywa się od razu po konsultacji z lekarzem psychiatrą.
Zapisy:
Tel.: 77 427 10 85
Tel.: 882 096 660
Tel.: 728 814 379
E-mail: dormed.nysa@interia.pl