DDA

OFERTA TERAPEUTYCZNA DLA DDA

Jeżeli jesteś osobą dorosłą, a któreś z Twoich rodziców w okresie Twojego dzieciństwa nadużywało alkoholu, leków lub brało narkotyki:dda

 • dobrze znasz przewlekły stan napięcia emocjonalnego z wysokim poziomem lęku
 • towarzyszy Ci poczucie osamotnienia, krzywdy
 • masz upośledzona zdolność do przeżywania przyjemności
 • masz trudności z nawiązywaniem bliskich kontaktów
 • odczuwasz lęk przed odrzuceniem
 • obawiasz się nowych sytuacji, przesadnie reagujesz na zmiany
 • masz trudności w kontaktach z autorytetami
 • rzeczywistość wydaje ci się wroga i zagrażająca
 • masz trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca
 • nie potrafisz określić własnych potrzeb
 • bardzo dużo od siebie wymagasz, surowo siebie oceniasz
 • bezustannie poszukujesz potwierdzenia i uznania
 • nie masz zaufania do własnych spostrzeżeń, opinii

Pomożemy Ci:

 • uporządkować swoje relacje w rodzinie
 • nauczyć się konstruktywnego korzystania z własnych uczuć
 • poznasz swoje potrzeby i sposoby ich zaspakajania
 • rozwiązywać swoje osobiste problemy problemy
 • określać własne granice bez naruszania praw innych

Poradnia proponuje Ci następujące formy pomocy:

 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię grupową