ZLŚ

Zespół Leczenia Środowiskowego

Leczenie środowiskowe (domowe) – obejmuje udzielanie porad, wizyt domowych w miejscu zamieszkania pacjentów ze schorzeniami psychicznymi, którzy ze względu na stan zdrowia, typ zaburzenia nie mogą korzystać lub mają utrudniony dostęp do leczenia w poradniach zdrowia psychicznego.

Zespół leczenia środowiskowego w ramach opieki nad pacjentem lub/i jego rodziną realizuje kompleksowy program terapeutyczny poprzez:

 1. porady diagnostyczne i terapeutyczne, kontrolne, psychologiczne, psychoterapeutyczne,
 2. wizyty domowe/środowiskowe.lawka

W skład zespołu leczenia środowiskowego (domowego) wchodzą:

 • psychiatrzy,
 • psycholodzy,
 • psychoterapeuci,
 • pracownicy socjalni,
 • pedagodzy,
 • terapeuci zajęciowi

Zespół ten zajmuje się leczeniem pacjentów z następującymi rozpoznaniami:

 1. organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09),
 2. schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29),
 3. zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39),
 4. inne zaburzenia psychiczne (F00-F99) wymagające opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego (z wyłączeniem F84).

Zgłoszenia pacjenta kwalifikującego się do objęcia opieką przez zespół leczenia środowiskowego można dokonać pod wszystkimi numerami CPZ Dormed. Po otrzymaniu zgłoszenia rozpocznie się proces weryfikacji do objęcia opieką i po pozytywnej kwalifikacji zostanie ustalony termin wizyty oraz indywidualny plan terapeutyczny. Zgłoszenia może dokonać sam pacjent lub po wyrażeniu przez niego zgody na leczenie między innymi.: rodzina, lekarz poz, pielęgniarka poz.

Do Zespołu nie są przyjmowani pacjenci, którzy ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny, wymagają leczenia szpitalnego.

Koszty leczenia pokrywane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie zawieranych kontraktów z NFZ.