Psychoterapia

Konsultacje psychologiczne

Jeżeli nie masz pewności, czy potrzebna jest Ci psychoterapia albo zastanawiasz się nad wyborem formy i rodzaju psychoterapii – zapraszamy na psychologiczną konsultację diagnostyczną. Przedstawimy Ci różne możliwości i odpowiemy na ewentualne pytania czy wątpliwości.

Proces konsultacji psychologicznej może zająć od jednej do trzech sesji.

Czas trwania jednej sesji konsultacji psychologicznej to 50 minut.puzzle

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to spotkanie dwóch osób, osoby poszukującej pomocy (pacjenta/klienta) oraz osoby, która w oparciu o swe wykształcenie oraz własne doświadczenie życiowe takiej pomocy udziela (psychoterapeuta). W trakcie takich spotkań, poprzez relację z psychoterapeutą, pacjent/klient ma możliwość odreagowania emocjonalnego, poznania samego siebie – w tym źródeł swoich trudności oraz wewnętrznych zasobów – aktywnego ćwiczenia nowych form zachowania, np. radzenia sobie ze stresem czy wyzwaniami życiowymi.

Czas trwania jednej sesji psychoterapii indywidualnej to 50 minut.

Psychoterapia pary

Psychoterapia pary to spotkanie dwóch osób stanowiących parę (niekoniecznie będących małżeństwem) oraz psychoterapeuty. Osoby korzystające z psychoterapii pary mają możliwość indywidualnego oraz wspólnego zrozumienia tego co jest istotą kryzysu ich związku oraz z czego ten kryzys wynika. Ponadto osoby te mogą zadecydować, że potrzebują psychoterapii pary po to by:

  • zastanowić się wspólnie czy chcą dalej być ze sobą czy też nie,
  • rozstać się w sposób w miarę możliwości mało niszczący dla siebie i dla ewentualnych dzieci,
  • spróbować być razem ze sobą, być może jednak w inny sposób niż dotychczas.

Czas trwania jednej sesji psychoterapii pary to 50 lub 90 minut.

Psychoterapia grupowa

W psychoterapii grupowej uczestniczy od sześciu do dwunastu osób oraz jeden psychoterapeuta, a czasami też drugi psychoterapeuta.

Czas trwania jednej sesji psychoterapii grupowej to, w zależności od liczby członków i rodzaju grupy 120-180 minut.

Koszty leczenia pokrywane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie zawieranych kontraktów z NFZ. Świadczymy również usługi płatne (typy usług, które nie podlegają finansowaniu przez NFZ lub na życzenie klienta).