Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

flash_03

NOWE USŁUGI W CPZ DORMED

Informujemy w ramach CPZ Dormed działa nowa komórka organizacyjna- PORADNIA PSYCHOLOGICZNA -PEDAGOGICZNA

Poradnia posiada uprawnienia do wydawania wszelkiego typu zaświadczenia, opinii i orzeczeń !

Jest to poradnia psychologiczno-pedagogiczna niepubliczna, której działalność nie jest finansowana przez NFZ i wykracza poza świadczenia kontraktowane w innych komórkach CPZ Dormed, świadcząca pełnopłatne usługi diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców.

Kierownikiem poradni jest wieloletni (30 lat praktyki) praktyk w zakresie diagnozy, terapii dzieci i młodzieży, psycholog kliniczny Anna Szor-Bednarczuk.

Poradnia oferuje następujące formy diagnozy, terapii dla dzieci i młodzieży:

-Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

  1. predyspozycji i uzdolnień,

  2. przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

  3. specyficznych trudności w uczeniu się

-Diagnoza i terapia trudności szkolnych oraz specyficznych trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

-Diagnoza i terapia trudności wychowawczych

-Praca z dzieckiem nadpobudliwym i zahamowanym

-Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń, opinii,orzeczeń dla szkół i innych instytucji dotyczących trudności w nauce, trudności wychowawczych, ogólnego funkcjonowania dziecka

-Treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów

-Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi

-Szkoleniowe rady pedagogiczne, spotkania z rodzicami w szkole i innych placówkach edukacyjnych

Rejestracja na wizyty : 77427-10-85, 882-096-660