Umawianie wizyt — najczęściej zadawane pytania

Umawianie wizyt — najczęściej zadawane pytania

Na pytania dotyczące korzystania z oferty Dormedu odpowiada Edyta Krajczyk, kierownik działu rejestracji i statystyk medyczny.

Usługi Dormedu refundowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Co trzeba zrobić, by umówić się do psychologa lub psychiatry w Dormedzie i czy potrzebne jest skierowanie? 

Edyta Krajczyk: Jeśli chcemy ustalić termin wizyty, możemy zrobić to na dwa sposoby. Pierwszym jest rejestracja na miejscu, osobiście w w CPZ Dormed. Ta opcja jest dostępna w godzinach działania placówki, czyli od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 20:00. 

Drugą opcją jest rejestracja telefoniczna. Osoba zaznacza, z jakim problemem się zgłasza i na podstawie tego ustalamy termin wizyty. Wystarczy podać imię, nazwisko, nr PESEL, adres i numer telefonu, który jest nam potrzebny do kontaktu, gdyby były jakieś zmiany z naszej strony. 

Skierowanie nie jest wymagane ani do psychologa ani do psychiatry. Wyjątkiem jest sytuacja, że osoba ma potrzebę wykonania w poradni zdrowia psychicznego jakiegoś konkretnego testu psychologicznego. Wówczas potrzebne jest nam skierowanie ze wskazaniem na test.

Ile trzeba czekać na wizytę? I czy można skrócić termin oczekiwania?

To, ile trzeba czekać na wizytę, zależy od specjalisty. Na ten moment wizyty do lekarza psychiatry nie są bardzo odległe. Do psychologa w ramach poradni zdrowia psychicznego trzeba niestety trochę dłużej poczekać. Większa jest też oczywiście dostępność wizyt porannych czy południowych, więc jeśli ktoś ma taką możliwość, to zachęcamy, by zapisywać się w tych godzinach. 

Te kolejki wynikają z tego, że z roku na rok, coraz więcej osób potrzebuje wsparcia psychologicznego, mimo dużej dostępności personelu w naszej placówce. A każdej osobie, która się zapisuje, chcemy zapewnić też ciągłość wizyt w przyszłości, tak długo, jak będzie potrzeba.

Natomiast jeśli chodzi o przyspieszenie terminu, to na każdy dzień mamy określone limity pacjentów, w związku z tym przyspieszenie jest możliwe jedynie w sytuacji rezygnacji kogoś innego. Wtedy zawsze dajemy znać pacjentom oczekującym, że zwolniło się miejsce.

Jak wygląda ścieżka kontaktu, jeśli ktoś chciałby skorzystać ze wsparcia psychoterapeuty?

Aby dostać się do psychoterapeuty, to zawsze wcześniej trzeba umówić się do lekarza psychiatry lub do psychologa, którzy przeprowadzają diagnozę wstępną i kierują dalej. W rejestracji zawsze w pierwszej kolejności zapisujemy do tego specjalisty, do którego czas oczekiwania jest najkrótszy i najczęściej jest to lekarz psychiatra. Jeśli ktoś potrzebuje wsparcia farmakologicznego, to oczywiście tą drogą kontaktu zawsze będzie lekarz psychiatra.

A w przypadku psychoterapeuty uzależnień droga kontaktu będzie podobna?

Tak, przy czym tutaj pierwsza wizyta będzie odbywała się ze specjalistą terapii uzależnień w ramach Poradni Terapii Uzależnień I to on przedstawi ofertę terapeutyczną: czy będą to wizyty indywidualne, terapie grupowe w zależności od etapu, na jakim zgłasza się pacjent lub też Oddział Dzienny.

Gdzie powinny skierować się osoby współuzależnione lub osoby z syndromem DDA?

One także powinny skontaktować się z rejestracją i umówić do Poradni Terapii Uzależnień ze specjalistą terapii uzależnień. On zaproponuje dostępne formy wsparcia — spotkania indywidualne lub grupowe.

W Dormedzie można skorzystać też ze wsparcia na dziennych oddziałach. 

Tak. Mamy dwa oddziały dzienne. Jeden to Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, na który zgłaszają się osoby uzależnione od alkoholu bądź od innych substancji psychoaktywnych. Terapia na nim jest dość intensywna, więc wskazana jest, gdy problem uzależnienia jest już zaawansowany. Drugi to Dzienny Oddział Psychiatryczny. I tutaj ze wsparcia i psychoterapii mogą skorzystać osoby, które zmagają się z różnymi trudnościami i zaburzeniami zdrowia psychicznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza.

Oddziały są formą pomocy adresowaną do osób powyżej 18. roku życia, które nie wymagają opieki całodobowej. Terapia odbywa się przez 40 dni roboczych, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00. Popołudniami pacjent wraca do domu. W trakcie korzystania z opieki na oddziale pacjent jest cały czas pod opieką lekarza psychiatry, który wystawia oczywiście L4 za czas pobytu na oddziale.

I teraz bardzo ważna informacja. Warunkiem przyjęcia na oddział jest skierowanie, które jest ważne przez 14 dni. Oznacza to, że w czasie 14 dni dana osoba powinna skontaktować się z rejestracją, by ustalić termin przyjęcia na oddział. Skierowanie na oddział może wypisać lekarz rodzinny, lekarz psychiatra. 

W Dormedzie usługi świadczą także psychologowie dzieci i młodzieży. Co trzeba zrobić, aby się umówić na wizytę?

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, bo tak nazywa się komórka organizacyjna Dormedu, w której pracują specjaliści zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, świadczy pomoc dzieciom i młodzieży od urodzenia do ukończenia 18. roku życia. Jeśli dana osoba ma powyżej 18 lat może korzystać ze wsparcia jedynie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej (w trybie dziennym, czyli nie dotyczy to szkół wieczorowych). 

Droga kontaktu w celu umówienia wizyty jest taka sama jak wyżej: osobiście lub telefonicznie z rejestracją. Czas oczekiwania jest tutaj nieco wydłużony, w tej chwili jest to ok. 2 miesięcy. 

Ważne jest to, że warunkiem odbycia wizyty jest zgoda obojga rodziców. Zwykle prosimy, aby oboje rodzice byli obecni na pierwszym spotkaniu z psychologiem. Jeśli któryś z nich nie może, wtedy prosimy o wypełnienie druku zgody, który jest dostępny na naszej stronie internetowej (w zakładce „Do pobrania”) oraz w rejestracji. Jeśli tej zgody nie otrzymamy, to wtedy wizyta nie będzie mogła się odbyć. Zdarzają się także sytuacje, że jeden z rodziców jest pozbawiony praw rodzicielskich. Wtedy prosimy o wgląd do dokumentacji sądowej.

W Dormedzie działa także Zespół Leczenia Środowiskowego. Na czym on polega?

Jest to forma wsparcia przeznaczona dla osób, które z różnych względów nie są w stanie dojeżdżać na terapię do Dormedu. Wówczas specjaliści zdrowia psychicznego, psycholodzy lub terapeuci środowiskowi, przyjeżdżają do domu pacjenta i tam udzielają wsparcia. Dotyczy to zarówno osób dorosłych, jak i dzieci czy młodzieży. O tej formie wsparcia decyduje zwykle psycholog podczas pierwszych wizyt diagnostycznych z danym pacjentem.

Który ze specjalistów zdrowia psychicznego może wystawić L4 lub wypisać receptę na leki?

Recepty na leki oraz L4 w naszej placówce wystawia wyłącznie lekarz psychiatra. 

Wszystkie powyższe usługi w Dormedzie świadczone są bezpłatnie, tj. refundowane przez NFZ. Wiąże się to z tym, że czasem niestety termin wizyty nie jest dostępny od razu. Aby jednak wyjść naprzeciw pacjentom, już niedługo zostanie uruchomiona nowa część: Dormed Premium. Wizyty będą płatne, ale terminy oczekiwania zdecydowanie krótsze.

W Dormed Premium będzie można skorzystać ze wsparcia psychologów i psychoterapeutów osób dorosłych, par, rodzin oraz dzieci i młodzieży. Będą także dostępni specjaliści psychoterapii uzależnień. I terminy wizyt rzeczywiście będą szybsze, bardziej dostępne dla pacjentów.

Czy pacjenci powinni się jakoś szczególnie przygotować przed pierwszą wizytą u psychologa czy psychiatry?

Jeśli wcześniej było prowadzone jakieś leczenie w innej placówce, to warto zabrać ze sobą dokumentację tego leczenia. Jeśli nie ma dokumentacji, a pacjent przyjmował wcześniej jakieś leki, to też warto, aby spisał ich nazwy na kartce lub zabrał ze sobą pudełka. To jest istotne zwłaszcza podczas wizyty u psychiatry. 

Czy pacjenci nieubezpieczeni mogą skorzystać bezpłatnie z oferty Dormedu?

Tak, w ramach Poradni Terapii Uzależnień oraz Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu bezpłatnie z cyklu leczenia mogą skorzystać osoby nieubezpieczone, koszty leczenia pokrywa Ministerstwo Zdrowia (za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia).

Czy są jeszcze inne pytania, z którymi zgłaszają się pacjenci, na które warto byłoby odpowiedzieć?

Czasem pacjenci zaznaczają, że chcą umówić się do najlepszego specjalisty. I tutaj zawsze podkreślam, że cały nasz personel jest świetnie przygotowany i kompetentny. Tak że, nie tylko ja, ale cały nasz zespół pracujący w rejestracji, może spokojnie polecić każdego psychologa, terapeutę i lekarza z naszej placówki.